ترجمه متن عمومی

ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

  این لغت هنوز به دیکشنری اضافه نشده است لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید تا ترجمه مورد نظر برای شما به صورت رایگان ایمیل شود.
  پست الکترونیکی :

  اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

  ترجمه رایگان کلمه تخصصی

  ترجمه توسط انسان

  Samozbijajući beton eng Self Compacting Concrete SCC nudi najbolju moguću specifikaciju za vrhunsku izvedbu samozbijajućih betona visoke čvrstoće i fluidnosti koja omogućava betonu da teče kroz složene strukture ili precizne kalupe uz izvanredne rezultate Uvijek kada namjena predstavlja izazov za izvedbu betona zbog zbijenih radnih površina ili složene armature samozbijajući beton je prirodni odabir Samozbijajući betoni razvijeni su 80tih godina prošlog stoljeća prije svega u svrhu dostizanja vrhunskih trajnosnih svojstava betonskih konstrukcija Kasnije su razna istraživanja rađena u smjeru primjene u izvedbi klasičnih betonskih konstrukcija Danas su ti betoni postali gotovo standardni betoni s gledišta izvedbe armirano betonskih konstrukcija u slučajevima kada se traže visoka trajnosna svojstva ili je otežana ugradnja ili oboje، by designing tombs for famous scientific and literary figureslike avicenna's tomb in the city of hamedanor khayam's tomb in the city of neyshaburhoushang seyhoun was one of the first architects during the period 1950 to 1965 who took a step beyond international architecture and created a common language linking modern architecture and traditional iranian designs، by designing tombs for famous scientific and literary figureslike avicenna's tomb in the city of hamedanor khayam's tomb in the city of neyshaburhoushang seyhoun was one of the first architects during the period 1950 to 1965 who took a step beyond international architecture and created a common language linking modern architecture and traditional iranian designs، nation interest، If the market value of a patent increases by millions of dollars above what the company paid for the right to use it or develop it this very positive business development will not be reflected on the balance sheet، If the market value of a patent increases by millions of dollars above what the company paid for the right to use it or develop it this very positive business development will not be reflected on the balance sheet، phrase، however، chemoselectivity، enantioselective، رابطه بیش فعالی و مجرمیت، A projection image formed in parallel، caracterization، ذيحساب، مسئول امور مالي، cognitive aspects of crime، جرمشناختی، Corrosion failure analysis of L485 natural gas pipeline in CO2 environment، Contents lists available at ScienceDirect Engineering Failure Analysis، مونتاژ، stiff robot، modules، homomorphisms، alarmins، پیشبینی،