ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

کتاب زبان تخصصی ارشدان

زبان تخصصی ارشدان - اولین مرجع زبان تخصصی در ایران

 

زبان تخصصی ارشدان در تمامی رشته ها و گرایش ها اولین و کاملترین مرجع  تخصصی و بهینه سازی شده برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. مجموعه زبان تخصصی ارشدان حدود 80 درصد رشته ها و گرایش ها را تحت پوشش قرار می دهد و بقیه گرایش ها نیز در حال تکمیل می باشد. در صورت لزوم می توانید با تلفن های زیر در ارتباط باشید.
 

 

 

برای خرید کتاب می توانید در ساعت اداری با 021476255 یا 02166121606 تماس بفرمایید.
یا اینکه از تلگرام درخواست خود را به 09197349100 ارسال نمایید
یا اینکه در خواست خود را به آدرس arshadanpublication@gmail.com ارسال نمایید.

  • قیمت زبان تخصصی تمامی رشته ها  10 هزار تومان می باشد
  • ارسال کتاب زبان تخصصی به سراسر کشور رایگان می باشد (حتی یک جلد)
    امکان خرید آنلاین و دانلود پی دی اف کتاب نیز در همین صفحه وجود دارد

 

لیست کتاب های زبان تخصصی ارشدان در تمامی رشته ها و گرایش ها: (برای اطلاعات بیشتر می توانید بر روی هر کتاب کلیک نمایید)

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی مواد و متالورژِی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی مواد و متالورژِی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی برق و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی برق

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی صنایع و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی صنایع

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی علوم سیاسی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی علوم سیاسی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مدیریت و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مدیریت

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی فلسفه و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی فلسفه

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی علوم اقتصادی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی علوم اقتصادی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی روانشناسی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی روانشناسی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی حقوق و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی حقوق

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی حسابداری و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی حسابداری

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی تاریخ و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی تاریخ

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی جغرافیا و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی جغرافیا

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی معماری و طراحی شهری و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی معماری و طراحی شهری

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی هنر و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی هنر

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی  5 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی  5

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهنرسی کشاورزی 4 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهنرسی کشاورزی 4

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 3 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصی مهندسی کشاورزی 3

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 2 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 2

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 1 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 1

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی پزشکی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی پزشکی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی فیزیک و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی فیزیک

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی شیمی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی شیمی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی زیست شناسی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی زیست شناسی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی زمین شناسی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی زمین شناسی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی ریاضی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی ریاضی

 

 

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی محیط زیست و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی محیط زیست

 

 

برای خرید کتاب می توانید در ساعت اداری با 021476255 یا 02166121606 تماس بفرمایید.
یا اینکه از تلگرام درخواست خود را به 09197349100 ارسال نمایید
یا اینکه در خواست خود را به آدرس arshadanpublication@gmail.com ارسال نمایید.

  • قیمت زبان تخصصی تمامی رشته ها  10 هزار تومان می باشد
  • ارسال کتاب زبان تخصصی به سراسر کشور رایگان می باشد (حتی یک جلد)
    امکان خرید آنلاین و دانلود پی دی اف کتاب نیز در همین صفحه وجود دارد

اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

ترجمه توسط انسان

zeoforming، The hypothesis was rejected in case the difference in the medians of the groups was statistically significant pvalues lt 005، c Metadata Data that describes the properties or characteristics of enduser data and the context of that data، The estimates in table 5 suggest that ، The estimates in table 5 suggest that mean inflation is a statistically significantd eterminanto f the inflationoutputtr adeoffb ut that demand variability is not The hypothesis that inflation and inflation squared do not enter regression 56 is rejected at the 5 percent level The hypothesis that the standard deviation of aggregate demand and its square do not enter is not rejected even at the 20 percent level An examination of the substantive implications of regression 56 also shows that only mean inflation is important For example an increase in mean inflation from 5 percent to 10 percent as might be plausible for the United States would reduce the tradeoff by 022 An increase in ax from 5 percent to 10 percent increases the tradeoff by 004 Hence only the effects of inflation on the tradeoff are substantively important، when i was alittle boymy parents told me what to do and scolded me when i didnt، bizblabby، Yeah I know the term quotpivotquot is bizblabby but it's convenient here so I'll go ahead and use it، Yeah I know the term quotpivotquot is bizblabby but it's convenient here so I'll go ahead and use it، مدار داخلی رگولاتور خازن، PREPARATION AND PROPERTIES OF CHITOSANLIGNIN COMPOSITE FILMS، Traffic Engineering، where PMPa and T 0 C are the insitu pressure and temperatures Sas weight fraction is the salinity of brine and w ρ gcm 3 is density of water given by، where PMPa and T 0 C are the insitu pressure and temperatures Sas weight fraction is the salinity of brine and w ρ gcm 3 is density of water given by، Encapsulant، light frame، lightframing، Density of brine is given by،         در پژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی تحت اثر زلزله و تعیین روشهای جهت افزایش استحکام سد به کمک روش اجزاء محدود می باشد بدین منظور سد بتنی وزنی کوینا هندوستان مدل شده و تحلیل دینامیکی غیر خطی  تحت اثر سه نوع زلزله متفاوت صورت می پذیرد ابتدا سد بتنی تحت زلزله نزدیک به سازه قرار میگیرد سپس با اعمال زلزله دور از سازه، مقایسه ای بین سد تحت زلزله دور و نزدیک انجام می پذیرد و در بخش آخر، سد بتنی تحت زلزله با مدت زمان طولانی واقع می شود جهت مدل کردن بار هیدرودینامیکی سیال در بخش بالا دست سد، از روش بار مجازی وسترگارد استفاده می شود با انجام تحلیل دینامیکی بر سازه سد بتنی ، مشخص گردید، سازه سد، در بخش گلوگاهی و در پاشنه کف دچار ترک خوردگی  کششی شود، و همچنین در بخش بالا دست و در قسمت میانی سد، بیشترین تنش فشاری ماکزیمم رخ می دهد، و جابه جایی ماکزیمم در بخش فوقانی سد رخ می دهد به منظور افزایش استحکام سازه، از روش تغییرات در ابعاد طراحی سد و افزایش مقاومت فشاری بتن سد استفاده می گردد بدین منظور در بخش افزایشی، همه ابعاد سد به میزان 10و 20درصد بزرگتر در نظر گرفته می شود در بخش کاهشی، همه ابعاد سد 10 درصد کوچکتر مدل می شود به منظور تغییرات در مقاومت فشاری، مقاومت فشاری بتن، به مقدار 20درصد بزرگتر تعیین می شود پس از مدل سازی و تحلیل نتایج، مشاهده می شود، نزدیکی سازه به کانون زلزله، به نسبت دور از کانون زلزله، منجر به افزایش تنش و جابه جایی در سد می شود زلزله با مدت زمان طولانی، علارقم مقاومت سازه در برابر بارهای وارده، و لی به دلیل مدت زمان بالای حرکت جانبی سازه، میتواند منجر به تغییر در ظاهر سد شود کاهش ابعاد سد، تاثیری بسزایی در کاهش تنش های اعمالی بر سازه و کاهش مقدار جابه جایی دارد در بخش افزایشی، افزایش ابعاد سد به میزان 10درصد، نتایج مناسب تری در زمینه کاهش جابه جایی و کاهش میزان تنش به نسبت افزایش 20درصدی ابعاد دارد افزایش مقاومت فشاری در سازهای نزدیک کانون زلزله، منجر به کاهش تنش در سد میگردد، همچنین مقدار جابه جایی در سد کاهش می یابد ولی در زلزله ها با مدت زمان طولانی، افزایش مقاومت فشاری با تغییر در ابعاد سد، نتیجه بهتری در افزایش استحکام سازه، به نسبت افزایش مقاومت فشاری تنها دارا می باشد، سنجش، سنجش روانی، Treatment Approaches، Effect of logotherapy acceptance commitment therapy family psychoeducation on selfstigma and depression on housewives living with HIVAIDS، Male sterility is characterized by nonfunctional pollen grains while female gametes function normally، Many metal extraction operations such as leaching of copper leaching of precious metals and reduction of metal oxides to metal in hightemperature furnaces require agglomeration of ore to ensure that reactive liquids or gases are evenly distributed throughout the ore being processed،