ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

برای اولین بار در ایران دیکشنری تخصصی ارشدان خدمات ترجمه رایگان کلمات تخصصی  ارائه می نماید

شما به راحتی می توانید در قسمت ترجمه کلمات تخصصی، کلمه تخصصی مورد نظر خود را ترجمه نمایید.

در صورتی که ترجمه کلمه تخصصی شما هنوز به دیکشنری ما افزوده نشده است می توانید آدرس ایمیل خود را وارد نمایید تا در اسرع وقت ترجمه تخصصی در زمینه موزد نظر شما برایتان ایمیل شود.

برای استفاده از این خدمات به صفحه زیر مراجعه نمایید

ترجمه کلمه  تخصصی رایگان

ترجمه کلمه  تخصصی رایگان در زمینه های تخصصی گروه فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، کشاورزی، هنر

 

ترجمه کلمه  تخصصی رایگان گروه فنی مهندسی

 

ترجمه کلمه  تخصصی رایگان گروه علوم پایه

 

 

ترجمه کلمه  تخصصی رایگان  گروه علوم پزشکی

 

 

ترجمه کلمه  تخصصی رایگان گروه علوم انسانی

 

 • ترجمه  ادبيات تطبيقي
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات مقاومت
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان جغرافیای طبیعی
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیای نظامی
 • جغرافیا برنامه ریزی توریسم
 • طبیعت گرایی
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • زبان و ادبیات عرب
 • مترجمی زبان عربی
 • علوم اقتصادی
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان اقتصاد اسلامی
 • بانکداری اسلامی
 • توسعه اقتصادی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • تربیت بدنی و علوم ورزش
 • فیزیولوژی ورزش
 • بیومکانیک ورزش
 • رفتار حرکتی
 • حرکت اصلاحی آسیب شناسی
 • مدیریت ورزشی
 • تاریخ ایران باستان
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان تاریخ ایران اسلامی
 • مطالعات خلیج فارس
 • تاریخ اسلام
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان تاریخ تشیع
 • علوم اجتماعی
 • مردم شناسی
 • مدد کاری اجتماعی
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت عمران
 • جمعیت شناسی
 • جامعه شناسی
 • توسعه روستایی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مطالعات فرهنگی
 • فرهنگ و زبان ها استانی
 • زبان شناسی همگانی
 • آموزش زبان فارسی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فلسفه منطق
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان علوم تربیتی
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 • مدیریت آموزشی
 • روانشناسی
 • کتابداری و اطلاعرسانی
 • آموزش زبان فرانسه
 • زبان و ادبیات فرانسه
 • مترجمی زبان فرانسه
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان روسی
 • زبان وادبیات روس
 • علوم تربیتی
 • مترجمی زبان آلمانی
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان مدیریت صنعتی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت منابع انسانی
 • آموزش محیط زیست
 • آموزش زبان آلمانی
 • مدیریت جهان گردی
 • حقوق خصوصی
 • حقوق بین الملل
 • حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق عمومی
 • حقوق نفت و گاز
 • حقوق بشر
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان حقوق مالکیت فکری
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق خانواده
 • حقوق ارتباطات
 • حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
 • حقوق شرکت های تجاری
 • ایران شناسی
 • علوم سیاسی
 • روابط بین الملل
 • باستان شناسی
 • روانشناسی عمومی
 • علوم شناختی
 • روانشناسی
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان روانشناسی بالینی
 • روانشناسی خانواده درمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • حسابداری
 • مطالعات سازمان
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت امور شهری

 

ترجمه کلمه  تخصصی رایگان گروه کشاورزی

 

 • مهندسی منابع طبیعی
 • آبخیزداری
 • مرتع داری
 • مهندسی کشاورزی
 • آبیاری و زهکشی
 • سازه های آبی
 • مهندسی و منابع آب
 • اصلاح نباتات
 • زراعت
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • کشاورزی اکولوژیک
 • اقتصاد کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • تدوین و آموزش کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی
 •  جنگل داری
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • مهندسی جنگل
 • مهندسی کشاورزی علوم خاک
 • مهندسی کشاورزی علوم دامی
 • پرورش و تولید طیور
 • مهندسی منابع طبیعی
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • فراوری محصولات شیلاتی
 • بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • صید و بهره برداری آبزیان
 • صنایع چوب
 • فراورده های چند سازه چوب
 • حفاظت واصلاح چوب
 • صنایع خمیر و کاغذ
 • محیط زیست
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان مهندسی کشاورزی
 • مکانیک ماشین های کشاورزی
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • بیوتکنولوژی و کشاورزی
 • توسعه روستایی
 • شناسایی و مبارزه با علف های زرد
 • مدیریت کشاورزی

 

ترجمه کلمه  تخصصی رایگان گروه هنر

 

 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ایی
 • مدیریت شهری
 • طرحی شهری
 • مهندسی معماری
 • معماری منظر
 • مهندسی معماری اسلامی
 • مطالعات معماری ایران
 • معماری داخلی
 • مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی
 • نمایش عروسکی
 • کارگردانی
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان بازیگری
 • سینما
 • تولید سیما
 • تهیه کنندگی
 • رادیو ادبیات نمایشی
 • تصویر متحرک
 • ارتباط تصویری
 • تصویر سازی
 • نقاشی
 • عکاسی
 • طراحی صنعتی
 • مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی
 • فلسفه هنر
 • صنایع دستی
 • هنر اسلامی
 • آهنگسازی
 • نوازندگی
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان تکنولوژی معماری
 • ترجمه کلمه  تخصصی رایگان انرژی معماری

 

 

 

اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

ترجمه توسط انسان

bony lesion with mild metabolic activity in the proximal portion of the right femuralthough this finding be posttraumatic in naturepossibility of other underlying pathologies including early stages of bone metastasis remains in differential diagnosis xray correlation and furtherevaluation are recommended no evidence of metabolically active bony lesion in the other parts of the skelet system، سثمب مثشقدهدل، نشامه جسمانی، the scattering anisotropy factor is g ≈ 06 − 0 [12]، the scattering anisotropy factor is g ≈ 06 − 09 and in some cases for example blood can reach values of 0990–0999 [17] This substantially restricts applicability of the diffusion approximation Several papers were devoted to the study of the accuracy of the diffusion approximation [18] Based on the comparison of solutions of the diffusion equation with the results of the MonteCarlo simulation[19] see below one concluded that the diffusion approximation may be a solution on some orders from the truth In optics the tissues simpler methods have been found for solving the transport equation such as the twoflux KubelkaMunk model three fourand sevenflux models [12]، A Conceptual Framework of Strategy Cascading in the MissionBased Organizations A StateoftheArt Review and Practical Template ، Researches of Detection of Fraudulent Financial Statements based on Data Mining، Researches of Detection of Fraudulent Financial Statements based on Data Mining، polished، حالم خوب است، 23 Drawbacks One of the main drawbacks of LSF construction elements is the high thermal conductivity of the steel which can create thermal bridges whenever its design is not adequate being important to use continuous thermal insulation eg ETICS Thermal bridges could penalize the thermal behaviour and energy efficiency of steel buildings if not correctly addressed increasing energy consumption and costs during the operational phase Other related problems associated with thermal bridges are the constructive pathologies and reduced levels of comfort and salubrity as sociated with the occurrence of condensation phenomena driven by localized temperature drop inside construction elements This is particularly important in buildings where the relative hu midity RH may be high and can greatly decrease the materials durability Another potential drawback of LSF construction system is the low thermal mass and consequent thermal inertia leading to higher daily temperature fluctuations originating higher discomfort to the occupants and higher energy consumption This is particularly evident for climates with higher daily temperature swings eg Mediterranean climates In the next section will be described several available strategies to mitigate this potential draw backs of LSF construction، نظارت کارگاهی، طراحی جداره شهری خیابان امامتحدفاصل اول امامت تا چهارراه آزادشهر مبتنی بر ایجاد محرک های منظر عینی شهر جهت ارتقاء خاطره انگیزی فضا در ذهن شهروندان، Fit load solenoid service kit، Separator cartridge leak، City of Girls is a love، City of Girls is a love story like no othe، quotLife is both fleeting and dangerous and there is no point in denying yourself pleasure or being anything other than what you arequot Beloved author Elizabeth Gilbert returns to fiction with a unique love story set in the New York City theater world during the 1940s Told from the perspective of an older woman as she looks back on her youth with both pleasure and regret but mostly pleasure City of Girls explores themes of female sexuality and promiscuity as well as the idiosyncrasies of true love In 1940 nineteenyearold Vivian Morris has just been kicked out of Vassar College owing to her lackluster freshmanyear performance Her affluent parents send her to Manhattan to live with her Aunt Peg who owns a flamboyant crumbling midtown theater called the Lily Playhouse There Vivian is introduced to an entire cosmos of unconventional and charismatic characters from the funchasing showgirls to a sexy male actor a granddame actress a ladykiller writer and nononsense stage manager But when Vivian makes a personal mistake that results in professional scandal it turns her new world upside down in ways that it will take her years to fully understand Ultimately though it leads her to a new understanding of the kind of life she craves and the kind of freedom it takes to pursue it It will also lead to the love of her life a love that stands out from all the rest Now eightynine years old and telling her story at last Vivian recalls how the events of those years altered the course of her life and the gusto and autonomy with which she approached it quotAt some point in a woman's life she just gets tired of being ashamed all the timequot she muses quotAfter that she is free to become whoever she truly isquot Written with a powerful wisdom about human desire and connection City of Girls is a love story like no othe، Combination therapy with multiple drugs orand multiple assistant treatments has become a hot spot in cancer therapy In this study a new type of coreshell structured dualdrug delivery system based on poly lacticcoglycolic acid PLGA inner cores and hyaluronic acid HA outer shells was constructed Firstly HA was conjugated to PLGA for preparation of HAPLGA block copolymer Secondly 5amino levulinic acid ALA was connected to PLGA through a pHsensitive hydrazone bond for synthesization of PLGAHBAALA Finally the coreshell structured nanoparticles HAPLGA@ARTALA NPs were constructed by selfassembled method for artemisinin ART loading in PLGA cores In this codelivery system ALA and ART can be released in a manner of procedural controlled release ALA was released from the NPs at first though the pH sensitive hydrazone bond cleavage in order to generate protoporphyrin IX PpIX for heme formation And the increase of heme can effectively improve the curative effect of the subsequent released ART Furthermore this system has also shown obvious sonodynaimc activity which can be used for cancer sonodynamic combination therapy The in vitro and in vivo anticancer results demonstrate that HAPLGA@ARTALA delivery system could provide a prospective comprehensive treatment strategy for cancer therapy، The THRESHOLD control turns the TM 808 On and OFF and adjust the volume of the background hum or as it is commonly called the quotthresholdquot Turning the THRESHOLD control clockwise the power is turned ON and the bat teries automatically check on the METER for a few moments For the TM 808 to operate properly battery test must indicate in the upper yellow highlighted area، I ask a lot of interest from the reporters as well and exo showtime begins from now on، بهینه سازی فاصله طبقات فرعی، Risk assessment is an extremely useful tool in providing a framework in which to identify the possible hazards and determine the risks associated with gas pipelines، Preconscious memories، لنس،