ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

تایپ فوری

ایران تایپیست با به کارگیری بیش از 21000 تایپیست نوید ارزانترین تایپ ممکن در کمترین زمان  را برایتان به ارمغان آورده است.

هم اکنون آنلاین هستیم           بازدید مجازی از دفتر کار ما!

 

برای سفارش تایپ فوری به سه روش میتوانید اقدام نمایید:

1- اگر با موبایل هستید یا میخواهید از طریق تلگرام سفارش دهید روی لینک زیر کلیک نمایید

2- اگر با کامپیوتر میخواهید سفارش تایپ دهید

3- میخواهید صفحاتی که باید تایپ شود را حضورا بیاورید یا پست یا پیک کنید.

آدرس شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14، طبقه اول واحد سوم  02147624763   02166121606

برای مشاهده آدرس شعب و نماینگی های سراسر کشور به سایت ایران تایپیست مراجعه فرمایید.

 

اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

ترجمه توسط انسان

Thisisconsideredaslowrisk، Vocabulary 1 Anvil 2 Band saw 3 Blade 4 Bolt 5 Chain 6 Chisel 7 Die 8 Die stock 9 File 10 Gauge 11 Gauge blocks 12 Goods 13 Hake saw 14 Hammer 15 Nail 16 Nut 17 Pipe 18 Pitch 19 Pliers 20 Precision 21 Reamer 22 Scissors 23 Screw 24 Screw driver 25 Sine bar 26 Storage 27 Tap 28 Tap wrench 29 Thread 30 Vblocks 31 wire frame 32 wrench، The process of selecting appropriate maintenance strategy to enhance the operational efficiency of marine and offshore machinery under an uncertain environment is challenging due to the many criteria that need to be considered and modelled In addition the design of such complex machinery on board a vessel consists of many subjective and imprecise parameters contained in different quantitative and qualitative forms This paper proposes a strategic multi attribute group decision making MAGDM methodology for the concise and straightforward selection of an appropriate maintenance strategy The decision support structure allows the use of multiple decision makers to incorporate and aggregate their subjective opinions transparently In the analysis a Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Situation TOPSIS was employed to rank the maintenance strategies with respect to costs and benefits for their subsequent implementation The purpose of using MAGDM in this paper is to aggregate and synthesise opinions of experts thus guiding them in decision making whe، Objects at rest or in uniform motion at a constant velocity in an inertial reference frame remain so unless acted upon by an unbalanced net force ، بررسي اثر آللوپاتي غلظت¬های متفاوت عصاره¬های بومادران و مريم گلي بر شاخص¬های جوانه¬زني و رشد اولیه بذور يونجه و اسپرس چكيده آللوپاتی از جمله ابزارهای موجود در مدیریت علف¬های هرز می¬باشد که اخیرا به دلیل حرکت به سوی کشاورزی پایدار و کاهش مصرف علف¬کش¬ها مورد توجه قرار گرفته است بر این اساس، این پژوهش به منظور بررسی اثر آللوپاتیک غلظت¬های مختلف عصاره مریم گلی و بومادران 25، 50، 75 و 100 درصد بر خصوصیات جوانه¬زنی دو گونه اسپرس و یونجه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 5 تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی اهر دانشگاه تبریز در سال 1397 اجرا گردید صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل درصد جوانه¬زنی، سرعت جوانه¬زنی، طول ریشه¬چه، طول ساقه¬چه، طول گیاهچه، میانگین زمان جوانه¬زنی، ضریب آلومتری، شاخص بنیه بذر و وزن تر و خشک گیاهچه بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که غلظت¬های مختلف عصاره¬های مریم گلی و بومادران اثر بازدارندگی معنی داری روی صفات جوانه زنی اسپرس و یونجه دارند همچنین نتایج شاخص مقایسه میانگین نشان داد که افزایش غلظت عصاره¬های بومادران و مریم گلی موجب کاهش معنی¬داری صفات مورد مطالعه گردید به طوری که بیشترین درصد کاهش در این پارامترها در بالاترین غلظت عصاره آبی مشاهده شد كه اين امر مي¬تواند به علت افزايش مواد آللوپاتیک و به تبع آن افزايش سميت روي صفات باشد البته تا حدودي ممكن است مؤلفه پتانسيل اسمزي غلظت عصاره در تشديد تأثير مواد دگرآسيب تأثيرگذار باشد بررسی نتایج نشان می¬دهد عصاره گیاه بومادران و مریم گلی دارای اثر آللوپاتیک قوی بوده و جوانه¬زنی بذرهای یونجه و اسپرس و همچنین رشد آنها را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می¬دهد که این امر می¬تواند در تولید علف¬کش¬هایی با منشا طبیعی مورد استفاده قرار بگیرد كلمات كليدي آللوپاتی، مریم گلی، بومادران، خصوصیات جوانه¬زنی، اسپرس و یونجه، آللوپاتی از جمله ابزارهای موجود در مدیریت علف¬های هرز می¬باشد که اخیرا به دلیل حرکت به سوی کشاورزی پایدار و کاهش مصرف علف¬کش¬ها مورد توجه قرار گرفته است، آللوپاتی از جمله ابزارهای موجود در مدیریت علف¬های هرز می¬باشد که اخیرا به دلیل حرکت به سوی کشاورزی پایدار و کاهش مصرف علف¬کش¬ها مورد توجه قرار گرفته است، objecet، Production smoothing، literature is devoted to localization electromagnetic fields using photonic jets، To reduce interferences cartridges were washed with hexane and the analyte was eluted with 3 mL 100 dichloromethane، To reduce interferences cartridges were washed with hexane and the analyte was eluted with 3 mL 100 dichloromethane، یادگیری یک حلقه ای، یادگیری سه حلقه ای، یادگیری دوحلقه ای، Clear colision، روش بررسی این مطالعه به صورت مقطعی در سال ۱۳۸۸ انجام شد تغییرات دژنراتیو ستون مانند کم‌آبی دیسک کاهش ارتفاع دیسک و هایپرتروفی عضله و هیپرتروفی بطنی مشاهده شد بیرون‌زدگی دیسک مرکزی l5 s1 l4 و بیرون‌زدگی دیسک مرکزی باعث خروج خفیف کیسه افتادگی جانبی و تنگی دریچه خروج ترشحات چرکی شده‌است جهت گیری ستون مهره‌ها عادی است مهره‌های کمری و آلمان‌های خلفی آن دارای علایم و ظاهر طبیعی هستند طناب پایین به تصویر کشیده‌شده و آن فاقد سیگنال غیرطبیعی هستند، A national research project to investigate proper structural design methods for crosslaminated timber CLT buildings has been initiated by a subsidiary of the Ministry of Land Infrastructure Transport and Tourism of Japan since 2011 In the final stage of the project shaking table tests were conducted for CLT buildings designed according to a proposed structural design procedure which confirmed damage limit state safety limit state allowable stress and ductile factors etc This paper presents results of shaking table testing for fullscaled CLT building and a design procedure The three different systems examined are buildings composed of narrow panels wide panels with an edge tensile connection and wide panels with an edge tensile connection for each nowindow shear part The focus of this paper is the building of narrow panels This building system is suitable for midrise CLT building with high ductility produced through rocking The structure was shown to behave well during severe strong motion as specified in the Japanese building standard law and to have survived the 1995 Kobe earthquake despite the occurrence of a compressive rupture in shear walls which are support elements against the vertical load Story shear capacity calculated from a numerical model and element tests such as connections were safely evaluated but to evaluate the capacity correctly further research is required in the element and system levels Though a variety of undetermined issues and challenges remains the Building Standard Law and Notification for three different CLT construction systems was enforced in April 2016 to ensure the construction of safe CLT buildings، compartment syndrome، In the Anticosti fauna described here the range of Distomodus staurognathoides is extended down from near the base of the Chicotte Formation Uyeno and Barnes 1983 to the midGun River Formation at a level only slightly below the first appearance of O clavula The D staurognathoides Zone has been widely used by other workers Fig 9 but it suffers from the nominate species commonly being rare or the diagnostic platform elements being too fragmentary for precise identification The same problem arises in using the Icriodella inconstans Zone above the Ozarkodina aldridgei Zone it too is replaced in this proposed Llandovery conodont biozonation Ozarkodina aldridgei Zone newThe base of this zone is defined by the first appearance of the nominate species This level is about 66 m above the base of the Jupiter Formation composite section at Cap Ottawa in Sample 275 C92685 Uyeno and Barnes 1983 This interval was referred to earlier as the aldridgei fauna of the Distomodus staurognathoides Zone by ، In the Anticosti fauna described here the range of Distomodus staurognathoides is extended down from near the base of the Chicotte Formation Uyeno and Barnes 1983 to the midGun River Formation at a level only slightly below the first appearance of O clavula The D staurognathoides Zone has been widely used by other workers Fig 9 but it suffers from the nominate species commonly being rare or the diagnostic platform elements being too fragmentary for precise identification The same problem arises in using the Icriodella inconstans Zone above the Ozarkodina aldridgei Zone it too is replaced in this proposed Llandovery conodont biozonation Ozarkodina aldridgei Zone newThe base of this zone is defined by the first appearance of the nominate species This level is about 66 m above the base of the Jupiter Formation composite section at Cap Ottawa in Sample 275 C92685 Uyeno and Barnes 1983 This interval was referred to earlier as the aldridgei fauna of the Distomodus staurognathoides Zone by Uyeno and Barnes 1983 As noted above it is preferred to replace this latter zone with the new O clavula Zone hence this aldridgei fauna is elevated to zone status ، heatstable، plasticity index، Similar Sites by Audience Overlap ، your patient was examined and has normal ECG and normal qtc interval qtc073 MILD TR PFO avoid passage of air bubbles and particle through the iv line she will refer to you and had not contraindication for surgery plan follow up،